Get Adobe Flash player
به سایت " الگوی زندگی سالم" خوش آمدید. ........ دوره های جدید آموزشی طب سنتی زیر نظر دانشگاه شاهد در کلینیک طب سنتی دایر می باشد. ................جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88954412 تماس بگیرید.

خوردنی ها و آشامیدنی ها

 

محمد بن زکریای رازی: « حتي المقدور بیماران را با غذاهای مناسب درمان نمایید».

حفظ سلامتی و درمان با خوردنی ها و آشامیدنی های مناسب از اهمیت خاص برخوردار هستند. بسیاری از اصول ضروری برای زندگانی مانند تغییرات فصلی درجه حرارت و محیط خارج از اراده و خواست ما می باشد، ولی مصرف غذا کاملا قابل برنامه ریزی است. غذا ماده خام تولید چهار خلط می باشد، بنابراین کیفیت و کمیت غذای مصرفی اثر مستقیم بر روی کیفیت و کمیت اخلاط تولید شده دارا می باشد.

اگرچه بیشتر بیماریها به علت عدم توجه مردم به تغذیه تصحیح و روش زندگی
می باشد، متأسفانه در آموزش آن کوتاهی می شود و نقش کلیدی در این رابطه به عامل عفونی و مهاجم داده می شود. آموزش تغذیه صحیح یک ابزار مهم سلامتی است که پزشک می تواند بیماران خود را با آن مسلح نماید. این روش براحتي قابل آموزش است و برای عامه مردم قابل درک می باشد و از نظر اجرائی با مشکل خاصی مواجه نیست.

از آنجا که مصرف خوراکیها و آشامیدنیها می تواند براحتی تحت کنترل قرار گیرد، فرد می تواند به مقدار قابل توجهی کنترل اخلاط تولید شده و متعاقب آن میزان سلامتی خود را برعهده گیرد.

 
کتابهای منتشر شده