Get Adobe Flash player
به سایت " الگوی زندگی سالم" خوش آمدید. ........ دوره های جدید آموزشی طب سنتی زیر نظر دانشگاه شاهد در کلینیک طب سنتی دایر می باشد. ................جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88954412 تماس بگیرید.

 حرکت و سکون

 

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم             موجیم که آسودگی ما عدم ماست

                                                                   صائب تبریزی

زندگی حرکت و حرکت زندگی است. انسان در هر لحظه یا دارای حرکات ارادی و یا حرکات غیر ارادی می باشد و بدون این حرکات حیات معنای خود را از دست می د هد. تمامی حرکات حرارت را افزایش می دهند و موجب کاهش رطوبات بدن می گردند و استراحت رطوبات بدن را باز
می گرداند و قوای لازم برای حرکات بعدی را فراهم می آورد. بدون حرکات و فعالیتهای ارادی مانند راه رفتن، دویدن، سخن گفتن و شنا کردن بشر دچار مرگ تدریجی می گردد. قرآن کریم در سوره ملک آیه 15 می فرماید: « فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه» ترجمه: در پستی و بلندیهای زمین راه بروید و از روزی الهی میل کنید. خوردن بدون فعالیت زمینه ساز بسیاری از بیماریها است. البته حرکت بیش از اندازه بخصوص اگر تکرار شود با مصرف انرژی  موجب تخلیه حرارت می گردد و در طی زمان فرد دچار سردی و خشکی می گردد و مستعد بیماری های سرد می شود. افراد مختلف نیاز متفاوتی به فعالیت و استراحت دارند و رعايت تعادل حركت و سكون آن با توجه به وضعيت مزاجي شما ضروری می باشد. افراد صفراوی مزاج بهتر است کمتر فعالیت مزاجی و استراحت کافی را فراموش ننمایند و بلغمی ها سعی کنند فعالیت بیشتر و نضج داشته باشند. برای دموی ها حرکت خوب است و تنبلی را از آنها دور می نماید. برای سوداوی ها حرکت معتدل مناسب است. در بهار و بخصوص تابستان بهتر است فعالیت را کاهش داد و در پاییز و زمستان حرکت و ورزش را بیشتر نمود. افرادی که رطوبت دارند یعنی دموی ها و بلغمی ها حرکت مستمر و کند برایشان بهتر است ولی افراد دارای خشکی بیشتر یعنی افراد صفراوی و سوداوی بهتر است حرکتهای مستمر و قوی نداشته باشند.

 
کتابهای منتشر شده